Datatilsynets fokusområder i 2023

Dato: 02-02-2023

Nu kan du læse om, hvilke områder Datatilsynet i år særligt vil fokusere på, når det gælder de tilsynsaktiviteter, vi selv sætter i værk i løbet af året.

Datatilsynets aktiviteter omfatter blandt andet vejledning, rådgivning, klagesagsbehandling, internationalt arbejde og målrettede tilsynsaktiviteter.

Ligesom tidligere år offentliggør Datatilsynet en oversigt over de temaer, som især vil være i fokus for de målrettede tilsynsaktiviteter, der allerede nu er planlagt:

  • Beskyttelse af børn
  • Databeskyttelsesrådgivere – udpegning og rolle
  • Fremstillingsvirksomheder med  fokus  på specialfremstillede produkter med levering direkte til borgerne
  • Folketinget og Folketingets institutioner
  • Behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende
  • TV-overvågning
  • Tilladelser til at videregive oplysninger fra forskning
  • Behandling af personoplysninger i fælleseuropæiske informationssystemer
  • Retshåndhævelsesloven

Teksten om Datatilsynets fokusområder beskriver derudover en justeret prioritering, som medfører, at der i færre tilfælde sker en tilbundsgående behandling af de enkelte klagesager - mens der bliver taget flere generelle sager op af egen drift.

Vil du vide mere?

Her kan du læse mere om både de målrettede tilsynsaktiviteter og den justerede kurs for klager og tilsyn.

Hvis du vil vide mere om vores andre tilsynsaktiviteter, kan du bl.a. læse om vores klagesagsbehandling og vores behandling af brud på persondatasikkerheden.