Datatilsynet har undersøgt oplysningspligten hos Tryg Forsikring A/S

Dato: 05-02-2024

Datatilsynet har undersøgt, om Tryg Forsikring A/S’ generelle procedurer for opfyldelse af oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger overholder databeskyttelsesreglerne, når det gælder personovervågning.

Den 1. november 2022 indledte Datatilsynet en sag af egen drift om Trygs generelle procedurer for opfyldelse af oplysningspligten, når selskabet indsamler personoplysninger i forbindelse med personovervågning.

Tryg oplyste, at selskabet ved bekræftelse af forsikringssvindel opfylder oplysningspligten 30 dage efter afslutningen af personovervågningen. Hvis forsikringssvindlen afkræftes, opfylder Tryg oplysningspligten hurtigst muligt og senest 30 dage efter afslutningen af personovervågningen.

På baggrund af Trygs oplysninger fandt Datatilsynet, at Trygs procedurer for opfyldelse af oplysningspligten efter databeskyttelsesforordningens artikel 14, ligger inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne, når selskabet indsamler personoplysninger i forbindelse med personovervågning.

Vil du vide mere?

Læs selve afgørelsen her.

Læs også om oplysningspligten her.