Nye afgørelser

Datatilsynet har undersøgt oplysningspligten hos tre parkeringsselskaber

Dato: 20-03-2024

Datatilsynet har afsluttet tilsyn med tre udvalgte parkeringsselskabers overholdelse af oplysningspligten, når der udstedes parkeringsafgifter. Datatilsynet fandt anledning til at udtale kritik i to tilfælde.

Datatilsynet førte i 2023 tilsyn med parkeringsselskabers brug af tv-overvågning (kamerateknologi) i forbindelse med udstedelse af parkeringsafgifter. Baggrunden for dette fokusområde var, at flere borgere havde klaget til tilsynet over forskellige parkeringsselskabers behandling af deres personoplysninger.

Datatilsynet udvalgte tre større parkeringsselskaber og undersøgte hovedsagelig spørgsmålet om selskabernes overholdelse af oplysningspligten, når der udstedes en parkeringsafgift ved brug af kamerateknologi.

Kritik af to parkeringsselskaber

Datatilsynet udtalte kritik af to selskaber, da selskaberne ikke oplyste de registrerede (parkanterne) om behandlingen af deres personoplysninger ved opkrævningen af parkeringsafgifter.

Datatilsynet lagde vægt på, at selskaberne ikke oplyste parkanterne om behandlingen af deres personoplysninger, og fastslog, at denne information skulle gives senest ved udstedelsen af parkeringsafgiften.

Det er Datatilsynet opfattelse, at den dataansvarlige skal tage aktive skridt for at opfylde oplysningspligten. Det er dermed ikke nok at have oplysningerne liggende på en hjemmeside.

Proceduren hos ét selskab levede op til reglerne

Datatilsynet konkluderede, at et selskab opfyldte sin oplysningspligt ved at linke til selskabets persondatapolitik i deres betalingspåkrav. Derved var den registrerede (parkanten), rettidigt, informeret om behandlingen af dennes personoplysninger.

Vil du vide mere?

Læs Datatilsynets afgørelse i sagen om Avantpark her.

Læs afgørelsen i sagen om Oparko her.

Læs det afsluttende brev i sagen om Parkzone her.