Ny afgørelse

Ugyldigt samtykke i cookie walls på berlingske.dk

Dato: 11-03-2024

Datatilsynet har givet et påbud om, at brugen af cookie walls på berlingske.dk skal ske inden for rammerne af databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet har truffet afgørelse i en sag om Berlingskes specifikke fremgangsmåde, hvor brugerne på berlingske.dk blev mødt af en cookie wall, når de forsøgte at tilgå indlejret indhold, f.eks. videoafspillere eller blogindlæg. Det betød, at indholdet var utilgængeligt, medmindre brugeren accepterede behandling af sine personoplysninger til statistiske og markedsføringsformål ved brug af cookies.

Datatilsynet fandt overordnet, at en fremgangsmåde, hvor brugeren alene kan få adgang til delindhold, der er indlejret på berlingske.dk, herunder videoafspillere og blogindlæg, ved at give samtykke til behandling af personoplysninger til statistiske og markedsføringsformål, ikke opfylder databeskyttelsesforordningens krav til et gyldigt samtykke.

Virksomheden blev derfor meddelt et påbud om at sikre, at det samtykke, der indhentes fra brugerne på berlingske.dk, opfylder databeskyttelsesforordningens krav til et gyldigt samtykke.

Sagen er blevet behandlet i Datarådet.

Datatilsynet har tidligere vurderet denne fremgangsmåde i tilfælde, hvor adgang til hele hjemmesiden var betinget af et samtykke. Datatilsynet tog stilling til, om en fremgangsmåde, hvor brugeren kunne tilgå indholdet på en hjemmeside mod at give samtykke eller mod betaling, opfylder databeskyttelsesreglernes krav til et gyldigt samtykke. Det kan du læse nærmere om her i sagen om Jysk Fynske Mediers brug af cookie walls.

Vil du vide mere?

Læs hele afgørelsen vedrørende Berlingske.

Læs retningslinjerne for brug af cookie walls.