Datarådet

Datarådet træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter.

Datarådet, der består af en formand og syv andre medlemmer, er nedsat af justitsministeren. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Udpegelsen af formand, medlemmer og stedfortrædere sker på baggrund af disses faglige kvalifikationer. De er således ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende.

Datarådet består af følgende:

Formand

  • Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer (udnævnt af justitsministeren)

Medlemmer

  • Henrik Udsen, dr.jur, Københavns Universitet (udnævnt af justitsministeren)
  • Jesper Thyrring Møller, cand.oecon, kommunaldirektør for Hedensted kommune (udnævnt af justitsministeren)
  • Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner, Bruun & Hjejle (udnævnt af justitsministeren)
  • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed (udnævnt af justitsministeren)
  • Svend Hartling, fhv. sundhedsdirektør i Region Hovedstaden (udnævnt af ministeren for offentlig innovation)
  • Martin von Haller Grønbæk, advokat og partner, Bird & Bird (udnævnt af erhvervsministeren)
  • Mette Raun Fjordside, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk (udnævnt af justitsministeren)