Datarådet

Datarådet træffer primært afgørelse i sager af principiel karakter.

Datarådet, der består af en formand og syv andre medlemmer, er nedsat af justitsministeren. Rådet fastsætter selv sin forretningsorden.

Udpegelsen af formand, medlemmer og stedfortrædere sker på baggrund af disses faglige kvalifikationer. De er således ikke repræsentanter for bestemte interesseorganisationer eller lignende.

Datarådet består af følgende:

Formand

  • Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer (udnævnt af justitsministeren)

Medlemmer

  • Henrik Udsen, dr.jur, Københavns Universitet (udnævnt af justitsministeren)
  • Pernille Christensen, juridisk chef i KL (udnævnt af justitsministeren)
  • Pia Kirstine Voldmester, advokat og partner, Kromann & Reumert (udnævnt af justitsministeren)
  • Henning Mortensen, formand for Rådet for Digital Sikkerhed (udnævnt af justitsministeren)
  • Svend Hartling, fhv. sundhedsdirektør i Region Hovedstaden (udnævnt af finansministeren)
  • Uffe Rabe Krag, politisk chef i Forbrugerrådet Tænk (udnævnt af justitsministeren)
  • Stine Mangor Tornmark, CEO & co-founder i Openli (udnævnt af digitaliserings- og ligestillingsministeren)
     

Principielle sager

Her kan du se afgørelser i nogle af de sager, der er behandlet af Datarådet.