Indberetning af Gladsaxe Kommune for offentliggørelse af personnumre på kommunens hjemmeside

Dato: 08-10-2007

Journalnummer: 2007-313-0036

Datatilsynet blev den 8. december 2006 på baggrund af en henvendelse fra en borger gjort opmærksom på, at Gladsaxe Kommune havde offentliggjort oplysninger om et personnummer på kommunens hjemmeside.

Til orientering vedlægges kopi af Datatilsynets brev af dags dato til Gladsaxe Kommune.

Som det fremgår heraf, finder Datatilsynet det meget kritisabelt, at der flere gange inden for et kortere tidsrum er offentliggjort fortrolige personoplysninger på kommunens hjemmeside, selv om kommunen ifølge det oplyste har gennemført tiltag for at forhindre noget sådan.

Datatilsynet har noteret sig, at Gladsaxe Kommune har oplyst, at der ikke vil være grund til at iværksætte yderligere tiltag i forbindelse med det passerede.

Datatilsynet skal i den forbindelse anmode om underretning om, hvorvidt det passerede giver byrådet anledning til at overveje kommunens praksis med hensyn til offentliggørelse af personoplysninger på kommunens hjemmeside.

Til orientering kan det oplyses, at Datatilsynet forventer at omtale sagen på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning