Selvbetjeningsløsninger med login fra mobile enheder

Dato: 29-11-2011

Journalnummer: 2011-632-0102

Datatilsynet har modtaget flere henvendelser fra myndigheder og virksomheder vedrørende borgeres adgang til selvbetjeningsløsninger via smartphones og lignende. Til orientering vedlægges kopi af henvendelser fra Rudersdal Kommune og e-Boks A/S samt tilsynets svar herpå. 

Det er Datatilsynets indtryk, at det bl.a. er fraværet af en fællesoffentlig løsning, der får myndigheder mv. til selv at tage initiativ til løsninger.

Disse henvendelser – og den generelle udvikling – viser efter Datatilsynets opfattelse, at der er et aktuelt behov for et sikkerhedsmæssigt forsvarligt login til selvbetjeningsløsninger via smartphones og lignende.

Datatilsynet skal på den baggrund forespørge Digitaliseringsstyrelsen, om der vil blive udarbejdet en fællesoffentlig løsning til login til selvbetjeningsløsninger via smartphones og lignende, og i bekræftende fald hvornår en sådan løsning forventes lanceret.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning