Samsung underlagt engelsk databeskyttelseslovgivning

Dato: 10-06-2015

Journalnummer: 2015-631-0112

1. Datatilsynet vender hermed tilbage til sagen, hvor Datatilsynet ved brev af 10. februar 2015 har anmodet Samsung Electronics, Filial af Samsung Electronics Nordic Ab, Sverige (herefter Samsung i Danmark) om en udtalelse angående Samsungs Smart TV.

Samsung i Danmark er efterfølgende ved brev af 3. marts 2015 kommet med en udtalelse til sagen.

Af Samsung i Danmarks udtalelse fremgår det bl.a., at den dataansvarlige i relation til de tjenester, der er tilgængelige via Samsung Smart TV i Europa, herunder stemmestyringsfunktionen, er Samsung i England.

Herudover fremgår det, at Samsung i England er ansvarlig for og udfører behandling af persondata for den europæiske kundebase i relation til de forskellige tjenestefunktionaliteter i Samsung-produkterne, herunder stemmestyringsfunktionen i Samsung Smart TV.

Samsung i Danmark har tillige henvist til, at det fremgår af Samsungs fortrolighedspolitik, at Samsung i England er dataansvarlig.

2. Datatilsynet har noteret sig det af Samsung i Danmark oplyste om, at Samsung i England er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i relation til de forskellige tjenestefunktionaliteter i Samsung-produkterne, herunder stemmestyringsfunktionen i Samsung Smart TV. Efter Datatilsynets opfattelse er behandlingen som følge heraf omfattet af den engelske persondatalov.

Datatilsynet har derfor ved brev af dags dato orienteret det engelske datatilsyn, Information Commissioner’s Office (herefter ICO), om sagen, herunder at tilsynet har besluttet at afslutte sin sag, idet den omhandlende databehandling falder ind under den engelske databeskyttelseslovgivning (UK Data Protection Act).

Tilsynet har samtidig anmodet om, at ICO – i lyset af Datatilsynets orientering – overvejer, om ICO finder anledning til at tage en sag op eller indlede en dialog med Samsung vedrørende Samsungs eventuelle optagelser af samtaler og videregivelse af disse til en tredjepart.

Kopi af brevet til ICO vedlægges til orientering.

3. Datatilsynet skal for en god ordens skyld oplyse, at tilsynet påtænker at omtale sagens forløb på sin hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning