Herunder finder du et udvalg af tilladelser og afslag på de områder, hvor Datatilsynets tilladelse skal indhentes. Tilsynets tilladelse skal eksempelvis indhentes ved førelse af et advarselsregister, et kreditoplysningsbureau eller et retsinformationssystem samt ved ansøgninger efter databeskyttelseslovens § 7, stk. 4. Som udgangspunkt offentliggøres alle Datatilsynets tilladelser og afslag efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 3, der vedrører videregivelse af personoplysninger i forbindelse med forskning og statistik.

Tilladelser fra Datatilsynet