Styrket samarbejde om grænseoverskridende sager

Dato: 11-08-2022

Under EDPB’s topmøde i Wien i april 2022 besluttede EDPB at styrke samarbejdet om de særlige ”strategiske” sager. Det nye samarbejde skal bl.a. sikre en stærkere og mere effektiv håndhævelse af databeskyttelsesreglerne i de komplicerede grænseoverskridende sager.

På EDPB-topmødet udarbejdede de europæiske tilsyn i fælleskab en liste med udvælgelseskriterier for de strategiske sager samt en række pilot-sager, der skal være de første sager, der bliver behandlet ud fra den nye samarbejdsprocedure.

På EDPB-plenarmødet den 12. juli 2022 vedtog EDPB herefter et dokument, der indeholder de endelige kriterier for, hvornår en sag kan kvalificeres som strategisk. Herudover blev de første pilot-sager udvalgt til at teste konceptet af.

Eksempler på relevante kriterier kan være:

  • Sager, der berører en stor mængde registrerede i flere medlemsstater
  • Sager, der vedrører en stor mængde klager i flere medlemsstater
  • Sager, der overlapper mellem databeskyttelsesretten og andre juridiske områder
  • Sager, hvor der kan antages at være en høj risiko for de registrerede, såsom behandling af personoplysninger om mindreårige

Task-force under EDPB 

Når en sag bliver behandlet som strategisk, vil den blive opprioriteret og understøttet af EDPB. Der vil i den forbindelse blive oprettet en task-force bestående af frivillige medlemsstater, der kan udveksle viden og dermed sikre en hurtig, ensartet håndhævelse af GDPR.

Fremadrettet vil alle de europæiske tilsyn kunne foreslå nye sager, der opfylder ét eller flere af udvælgelseskriterierne. EDPB vil herefter afgøre, hvilke sager, der udtages som en strategisk sag.

Læs EDPB's egen nyhed her.