Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 3/4-2020

Dato: 05-04-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet 3/4 2020 er nu offentliggjort.

Databeskyttelsesrådets månedlige fysiske møder er blevet aflyst som en konsekvens af Corona-situationen. På den baggrund har rådet besluttet indtil videre at afholde jævnlige telefonmøder. På dette første telefonmøde var fokus på den aktuelle Corona-krise, og rådet besluttede at prioritere udarbejdelse af vejledning om tre aktuelle emner i relation hertil. Se pressemeddelelsen for yderligere.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk)