Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 18.-19./2-2020

Dato: 20-02-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet 18.-19./2 2020 er nu offentliggjort.

På mødet vedtog Databeskyttelsesrådet bl.a. et fælles bidrag til EU-Kommissionens igangværende evaluering af databeskyttelsesforordningen samt et udkast til retningslinjer for offentlige myndigheders overførsler af personoplysninger til offentlige myndigheder i usikre tredjelande. Udkastet sendes nu i offentlig høring. Se pressemeddelelsen for øvrige emner.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk)