Retningslinjer om internetforbundne køretøjer i høring

Dato: 13-02-2020

Det Europæiske Databeskyttelsesråd, EDPB, har sendt sit udkast til retningslinjer om internetforbundne køretøjer (Guidelines 1/2020 on processing personal data in the context of connected vehicles and mobility related applications) i offentlig høring.

Efterhånden som køretøjer bliver mere og mere forbundne med internettet, vokser mængden af ​​data, der genereres om chauffører og passagerer af disse køretøjer. EDPB-retningslinjerne fokuserer på behandlingen af ​​personoplysninger i relation til den ikke-professionelle brug af forbundne køretøjer. Mere specifikt omhandler retningslinjerne de personoplysninger, der behandles af køretøjet, og de data, som køretøjet kommunikerer som en tilsluttet enhed.

På Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside kan du læse og komme med bemærkninger til udkastet til retningslinjer.

Fristen for at komme med høringssvar er fredag den 20. marts 2020.