Retningslinjer om tredjelandsoverførsler mellem myndigheder i høring

Dato: 24-02-2020

Det Europæiske Databeskyttelsesråd, EDPB, har sendt sit udkast til retningslinjer om myndigheders overførsel af personoplysninger til tredjelande (Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b) of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies ) i offentlig høring.

EDPB vedtog på sit seneste møde et udkast til retningslinjer til præcisering af anvendelsen af databeskyttelsesforordningens ​​artikel 46, stk. 2, litra a og 46, stk. 3, litra b. De to artikler vedrører overførsler af personoplysninger fra offentlige myndigheder eller -organer inden for EU/EØS til offentlige organer i usikre tredjelande eller internationale organisationer. Retningslinjerne kommer med anbefalinger til, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal implementeres i juridisk bindende instrumenter (artikel 46, stk. 2, litra a), eller i administrative ordninger (artikel 46, stk. 3, litra b) for at sikre, at beskyttelsesniveauet for fysiske personer i henhold til databeskyttelsesforordningen overholdes og ikke undermineres.

På Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside kan du læse og komme med bemærkninger til udkastet til retningslinjer.

Fristen for at komme med høringssvar er mandag den 6. april 2020.