Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 2/6 2020

Dato: 04-06-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet 2/6 2020 er nu offentliggjort.

På mødet, der blev afviklet som et videomøde, vedtog EDPB en erklæring om de registreredes rettigheder i forbindelse med undtagelsestilstanden i medlemsstaterne. EDPB vedtog endvidere et brev som svar på et brev fra en række ungarske NGO’er vedrørende den ungarske regerings suspension af de registreredes rettigheder i databeskyttelsesforordningen. I både erklæringen og brevet understregede EDPB at databeskyttelsesforordningen giver mulighed for en effektiv reaktion på Covid-19-pandemien, samtidig med at de grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder beskyttes.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).