Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 19/5 2020

Dato: 20-05-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet 19/5 2020 er nu offentliggjort.

På mødet, der blev afviklet som et videomøde, vedtog EDPB en udtalelse om udkastet til standardkontraktbestemmelser, som den slovenske tilsynsmyndighed havde forelagt for EDPB. Endvidere besluttede EDPB at offentliggøre et register, indeholdende beslutninger truffet af de nationale tilsynsmyndigheder efter samarbejdsproceduren (One-Stop-Shop) på EDPB’s hjemmeside.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).