Pressemeddelelse fra EDPB-mødet 8/5-2020

Dato: 11-05-2020

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet 8/5 2020 er nu offentliggjort.

På mødet, der blev afviklet som et videomøde, vedtog EDPB et brev som svar på en række anmodninger fra medlemmer af Europa-Parlamentet vedrørende det polske præsidentvalg, som der var planer om skulle finde sted via brevafstemning. I sit svar til europaparlamentarikerne understregede EDPB bl.a., at en videregivelse af personoplysninger altid kræver hjemmel, ligesom det er statens ansvar at sikre fortroligheden og integriteten af de personoplysninger der behandles, når valget afholdes som brevafstemning.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).