Dagsordenen for EDPB-mødet den 13. april 2021

Dato: 14-04-2021

Dagsordenen for EDPB-mødet den 13. april 2021 er nu tilgængelig.

På dagsordenen var blandt andet EU-Kommissionens udkast til tilstrækkelighedsafgørelser for UK i forbindelse med udtrædelsesaftalens udløb, nye retningslinjer om markedsføring og "targeting" på sociale medier, og en generel påmindelse fra EDPB til medlemslandene om at få bragt deres internationale aftaler i overensstemmelse med reglerne for databeskyttelse.

Se hele dagsordenen for mødet på EDPB’s hjemmeside.

Som følge af Corona-situationen blev mødet afholdt som et videomøde.