Ny vejledning om markedsføring og ”targeting” på sociale medier

Dato: 22-04-2021

EDPB har vedtaget en ny vejledning om brug af targeting på sociale medier, der klarlægger rollerne og ansvaret ved behandling af personoplysninger i forbindelse med målrettet markedsføring mod brugere af sociale medier.

Targeting er en udbredt mekanisme hos sociale medier, der gør disse i stand til at kommunikere specifikke meddelelser og relevant indhold til deres brugere på baggrund af brugernes oplysninger. Targeting kan f.eks. ske i reklame- og markedsføringsøjemed eller til at fremme kulturelle og politiske interesser.

Der kan være flere risici for brugernes fundamentale frihedsrettigheder og rettigheder forbundet med targeting, fordi targeting er et resultat af en proces, hvor brugernes oplysninger analyseres fra forskellige kilder, og hvor der potentielt kan blive behandlet personoplysninger om brugerne af følsom karakter.

Fra et databeskyttelsesretligt perspektiv vil disse risici udmønte sig i manglende gennemsigtighed og manglende mulighed for brugerne til at kontrollere, hvad deres personoplysninger bliver brugt til.

Formålet med den nye vejledning om targeting er at klarlægge rollerne og ansvaret ved behandling af personoplysninger i forbindelse med målrettet markedsføring mod brugere af sociale medier.

Den nye vejledning henvender sig særligt til dataansvarlige og databehandlere, der benytter sig af targeting. Vejledningen vil imidlertid også få betydning for almindelige borgere i Danmark, der benytter sig af sociale medier, idet vejledningen understreger deres rettigheder som brugere af sociale medier.  

Du kan finde EDPB’s nye vejledning om targeting her