Nyt om overførsel af personoplysninger til UK efter Brexit

Dato: 16-04-2021

EU-Kommissionen har lavet udkast til tilstrækkelighedsafgørelser, som fastslår, at UK har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Det betyder, at man som dataansvarlig og databehandler kan overføre personoplysninger til UK uden at skulle tilvejebringe et overførselsgrundlag.

Som følge af Brexit vil United Kingdom (UK) ved udløbet af den gældende overgangsperiode blive betragtet som et såkaldt tredjeland i henhold til databeskyttelsesreglerne. Det betyder, at man vil skulle have et gyldigt overførselsgrundlag for at kunne overføre personoplysninger til UK.

EU-Kommissionen har på den baggrund lavet udkast til tilstrækkelighedsafgørelser, som fastslår, at UK har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau.

Helt lavpraktisk betyder det, at man som dataansvarlig eller databehandler – når tilstrækkelighedsafgørelserne er vedtaget – også efter udløbet af overgangsperioden vil kunne overføre personoplysninger til UK på samme måde som før Brexit.

EDPB har den 13. april 2021 vedtaget en udtalelse om udkastene til tilstrækkelighedsafgørelser.

Du kan læse mere om tredjelande og tilstrækkelighedsafgørelser i Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande.