Internationalt nyt

EDPB's bidrag til evalueringen af retshåndhævelsesdirektivet

Dato: 15-12-2021

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har offentliggjort sit bidrag til den igangværende evaluering af retshåndhævelsesdirektivet.

I forlængelse af et møde i Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) den 14. december 2021 har EDPB offentliggjort de europæiske datatilsyns fælles bidrag til den igangværende evaluering af retshåndhævelsesdirektivet.

EDPB konstaterer, at anvendelsen af ​​ retshåndhævelsesdirektivet har været en succes, selvom behovet for tilstrækkelige ressourcer til mange af datatilsynene stadig er et problem, og selvom der stadig er nogle udfordringer, der bl.a. skyldes forskelle i nationale sagsbehandlingsprocedurer. EDPB undersøger mulige løsninger med henblik på at overvinde disse udfordringer og forbedre eksisterende samarbejdsprocedurer og er overbevist om, at samarbejdet mellem tilsynene vil resultere i en harmoniseret og konsekvent praksis for databeskyttelse i Europa. Afslutningsvis konkluderer EDPB, at det er for tidligt at revidere retshåndhævelsesdirektivet på nuværende tidspunkt.

Læs EDPB’s pressemeddelelse om bidraget til evaluering af retshåndhævelsesdirektivet og mødets andre punkter her.

Læs hvilke punkter, der eller var på dagsordenen til EDPB-mødet d. 14. december 2021.