Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 2. februar 2021.

Dato: 05-02-2021

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 2. februar 2021 er nu offentliggjort.

På mødet vedtog EDPB en vejledning om tilstrækkelighedsafgørelser efter retshåndhævelsesdirektivet.

EDPB vedtog desuden en udtalelse om et udkast til samarbejdsaftale mellem det franske Haut Conseil du Commissariat aux Comptes og det amerikanske Public Company Accounting Oversight Board, som vil indebære udveksling af personoplysninger.

Endvidere vedtog EDPB en udtalelse om udkastet til anden tillægsprotokol til Europarådets konvention om cyberkriminalitet (Budapest-konventionen).

Afslutningsvist blev der udvekslet synspunkter vedrørende WhatsApps seneste opdatering af deres privatlivspolitik.

 

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).