Pressemeddelelse fra EDPB-møde den 7. juli 2021

Dato: 09-07-2021

Pressemeddelelsen fra EDPB-mødet den 7. juli 2021 er nu offentliggjort.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har på plenarmødet den 7. juli 2021 (51th Plenary Session) bl.a. vedtaget vejledning om ”virtual voice assistants” og vejledning om begreberne dataansvarlig og databehandler samt udkast til vejledning om adfærdskodekser som overførselsværktøj.

Læs pressemeddelelsen på Det Europæiske Databeskyttelsesråds hjemmeside (engelsk).