Fællesudtalelse om EU-Kommissionens udkast til regulering af AI

Dato: 21-06-2021

EDPB og EDPS anerkender i deres fællesudtalelse, at EU-kommissionens udkast er et vigtigt skridt på vejen mod at få klarhed over rammerne for brugen af AI, men påpeger også, at der er væsentlige forhold, som der bør arbejdes videre med.

På mødet i det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) fredag den 18. juni 2021 blev der vedtaget en fællesudtalelse med EDPS (Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse) omkring EU-Kommissionens udkast til regulering af AI.

Der er tale om en ny lovgivning, der skal fungere som særregulering af området for AI som supplement til de dele af GDPR, der omfatter og allerede regulerer disse behandlinger.

EDPB og EDPS anerkender det vigtige arbejde med at få klarhed over rammerne for brugen af AI, og udtaler at udkastet er et skridt på vejen. Der er dog væsentlige forhold, særligt i samspillet med GDPR og beskyttelsen af fysiske personers rettigheder, der bør arbejdes videre med, inden udkastet forelægges til vedtagelse.

Herudover fremgår det af EDPB's og EDPS's udtalelse, at generel brug af AI i det åbne rum, til entydig identifikation, socialscoring og lignende ikke bør være tilladt, og at lovgivningen bør administreres af de samme myndigheder, der er kompetente efter GDPR.  

Læs nyheden fra EDPB her.