Fokus på databeskyttelse i bekæmpelsen af hvidvask

Dato: 28-05-2021

EDPB sender brev til EU-Kommissionen med opfordring om at skabe en bedre balance mellem at forhindre hvidvask og stadig overholde databeskyttelsesreglerne.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) er på et møde den 19. maj 2021 blevet enige om at sende et (åbent) brev til EU-Kommissionen i forbindelse med, at EU-Kommissionen påtænker at revidere reglerne om hvidvask og terrorfinansiering.

Brevet, som kommer i forlængelse af en tidligere udmelding fra EDPB, gør bl.a. opmærksom på, at en eventuel revision af reglerne bør bidrage til en rimelig balance mellem hensynet til at forhindre hvidvask og terrorfinansiering samt hensynet til privatlivet. Brevet kommer bl.a. ind på:

  • Balancen mellem privatliv og databeskyttelse (proportionalitet) i de kommende regler
  • Behov for tydeliggørelse af den retlige forpligtelse (behandlingsgrundlag)
  • Behov for mere klar regulering af, hvad der er nødvendigt (dataminimering)
  • Behov for mere klare regler om datakvalitet (rigtighed)
  • Behov for mere klare regler om, hvor længe oplysninger skal opbevares (opbevaringsbegrænsning)
  • Grundlaget for behandling af eventuelle følsomme oplysninger og oplysninger om strafbare forhold
  • Tydeliggørelse af behovet for samarbejde mellem finansielle tilsynsmyndigheder og databeskyttelsesmyndigheder.

Når EDPB finder anledning til at tage et sådant initiativ, sker det både for at sikre beskyttelsen af privatlivet og fordi flere aktører – typisk i den finansielle sektor – har givet udtryk for, at de nuværende regler på hvidvaskområdet giver anledning til betydelige udfordringer i samspillet med databeskyttelsesreglerne.

Datatilsynet arbejder i regi af EDPB endvidere aktivt for, at der fremadrettet udarbejdes tekster, f.eks. vejledninger, om det ofte komplekse samspil mellem databeskyttelsesreglerne og reglerne på det finansielle område.

Læs mere

Du kan læse brevet fra EDPB her.