EDPB vedtager vejledning om samspillet mellem artikel 3 og kapitel V i databeskyttelsesforordningen  

Dato: 19-11-2021

På plenarmødet den 18. november 2021 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd en vejledning om samspillet mellem artikel 3 og kapitel V i databeskyttelsesforordningen. Vejledningen giver en definition af begrebet ”overførsel”. Begrebet er væsentligt for at fastlægge, hvornår reglerne i kapitel V i databeskyttelsesforordningen finder anvendelse, samt hvornår man skal efterleve anbefalingerne om supplerende foranstaltninger, der er udarbejdet på baggrund af Schrems II-sagen.

 

Vejledningen indeholder tre kumulative kriterier for, hvornår der er tale om en overførsel af personoplysninger til et tredjeland. Det betyder, at hvis en behandling opfylder alle de tre kriterier, vil der være tale om en overførsel i henhold til kapitel V i databeskyttelsesforordningen.

De tre kriterier er følgende (i første omgang på engelsk):

  • A controller or a  processor is subject to the GDPR for the given processing.
  • This controller or processor (“exporter”) discloses  by transmission or  otherwise  makes personal data, subject to  this  processing, available to another controller, joint  controller  or processor (“importer”).
  • The importer is in a third country or is an international organisation, irrespective of whether or not this importer is subject to the GDPR in respect of the given processing in accordance with Article 3.”

Hvis en behandling derimod ikke opfylder de tre kriterier, vil der ikke være tale om en overførsel i henhold til kapitel V i databeskyttelsesforordningen. Det Europæiske Databeskyttelsesråd understreger dog i vejledningen, at selvom en behandling ikke udgør en overførsel til et tredjeland, kan den stadig være forbundet med risici, som kan kræve iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger. I den forbindelse minder Det Europæiske Databeskyttelsesråd om, at dataansvarlige og databehandlere altid skal overholde alle relevante bestemmelser i databeskyttelsesforordningen, uanset om behandlingen finder sted i EU eller ej.

Vejledningen indeholder derudover en række eksempler, som illustrerer anvendelsen af ovennævnte kriterier.

Det følger også af vejledningen, at Europa-Kommissionen vil udvikle nye standardkontraktbestemmelser, som kan anvendes ved overførsel til dataansvarlige eller databehandlere, som er forpligtet til at overholde databeskyttelsesforordningens regler i henhold til artikel 3, stk. 2.

Vejledningen er vedtaget med henblik på offentlig høring, hvorefter Det Europæiske Databeskyttelsesråd vil vedtage den endelige version af vejledningen.

Du kan læse mere om høringen, hvordan du afgiver et høringssvar og konkrete tidsfrister på EDPB’s hjemmeside.

Læs mere

Du finder EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.

Du kan også læse vejledningen her.