Datatilsynet får aktiv rolle i ny EDPB-vejledning om børn

Dato: 25-10-2021

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har på et plenarmøde den 13. oktober vedtaget et mandat til udarbejdelse af en vejledning om behandling af børns personoplysninger.
 

Datatilsynet bliver ’rapporteur’ i den nedsatte arbejdsgruppe, hvilket betyder, at det danske tilsyn får en aktiv rolle i det internationale samarbejde omkring udarbejdelsen af vejledningen.

GDPR har et særligt fokus på beskyttelsen af børns personoplysninger. Det fremgår f.eks. af GDPR, at børn bør nyde særlig beskyttelse af deres personoplysninger, eftersom de ofte er mindre bevidste om de pågældende risici, konsekvenser og garantier samt de grundlæggende rettigheder, når deres personoplysninger bliver behandlet. GDPR specificerer imidlertid ikke, hvordan reglerne vedrørende børn skal fortolkes og anvendes i praksis, hvilket den nye vejledning skal medvirke til at præcisere. 

Et vigtigt fokusområde

Børn og unge er et vigtigt fokusområde for Datatilsynet. Vi har bl.a. lanceret en underside på vores hjemmeside særligt målrettet børn og unge, du kan tilgå her, ligesom vi i øjeblikket forbereder en række nye indsatser i 2022.

Læs mere

Du finder agendaen fra plenarmødet her.