Nye resolutioner fra Global Privacy Assembly

Dato: 28-10-2021

På et møde i Global Privacy Assembly, som blev afholdt i sidste uge, blev der vedtaget en række resolutioner vedrørende bl.a. myndigheders adgang til data og børns digitale rettigheder.

Det årlige møde i Global Privacy Assembly (GPA) blev i år afholdt virtuelt d. 18. – 21. oktober.

GPA er et globalt forum, som har til formål at fremme samarbejdet mellem nationale databeskyttelsesmyndigheder bl.a. gennem vedtagelse af rapporter og resolutioner om aktuelle emner. Udkast til rapporter, resolutioner mv. forberedes inden vedtagelsen på det årlige møde i en række arbejdsgrupper, hvoraf Datatilsynet deltager i nogle.

GPA vedtog på mødet en række resolutioner om datadeling i samfundets interesse, børns digitale rettigheder og myndigheders adgang til data. Der blev endvidere vedtaget resolutioner om GPA’s strategiske retning for 2021-2023 og om fremtiden for GPA’s sekretariat og årlige konference.

Overordnet vil GPA i perioden 2021-2023 fokusere på følgende politikområder:

  • Datadeling i samfundets interesse
  • Kunstig intelligens, biometri og overvågningsteknologier
  • Beskyttelse af børns online privatliv
  • Databeskyttelse og andre frihedsrettigheder

De vedtagne resolutioner er tilgængelige her.

Du kan også læse en nyhed om højdepunkterne fra den lukkede del af GPA-mødet på GPA’s hjemmeside.