Afgørelser fra EDPB og det irske datatilsyn i bødesag

Dato: 02-09-2021

Det irske datatilsyn har i dag offentliggjort en afgørelse i en sag om WhatsApps privatlivspolitik. Sagen har forinden været behandlet i EDPB efter den såkaldte artikel 65-procedure.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) behandlede på sit seneste møde en sag efter den såkaldte artikel 65-procedure, som bruges, når der i sager om grænseoverskridende behandling af personoplysninger ikke kan nås enighed blandt de involverede medlemsstater om en afgørelse.

På baggrund af afgørelsen fra EDPB har det irske datatilsyn i dag offentliggjort sin endelige afgørelse i sagen, som bl.a. indebærer en bøde til WhatsApp på 225 mio. euro.

Vil du vide mere?

Læs pressemeddelelsen fra EDPB

Læs pressemeddelelsen fra det irske datatilsyn