Husk at bruge de nye standardbestemmelser

Dato: 17-09-2021

Fra 27. september 2021 skal man anvende Europa-Kommissionens nye standardbestemmelser om overførsel til tredjelande.

Europa-Kommissionen har d. 4. juni 2021 vedtaget et sæt nye standardbestemmelser til brug for overførsel til tredjelande.

Europa-Kommissionen besluttede samtidig at ophæve henholdsvis den tidligere beslutning og afgørelse om vedtagelse af standardbestemmelser efter persondatadirektivet med virkning fra den 27. september 2021.

Det betyder, at du som udgangspunkt ikke kan benytte standardbestemmelser vedtaget efter persondatadirektivet til overførsel af personoplysninger fra denne dato.

Aftaler om overførsel af personoplysninger ved brug af standardbestemmelserne vedtaget efter persondatadirektivet, som er indgået inden den 27. september 2021, vil dog fortsat kunne anvendes frem til den 27. december 2022. Det forudsætter dog, at den behandling, der er genstand for aftalen, forbliver uændret, og at anvendelsen af disse standardbestemmelser sikrer, at overførslen af personoplysninger er omfattet af de fornødne garantier.

Læs mere

Du kan finde Europa-Kommissionens nye standardbestemmelser her (DA).

Du kan læse mere om de nye standardbestemmelser.

Du kan også læse Datatilsynets nyhed af 4. juni 2021 om vedtagelsen af de nye standardkontraktbestemmelser.