Nyt om overførsel af personoplysninger til Sydkorea

Dato: 27-09-2021

Databeskyttelsesrådet offentliggør udtalelse om EU-Kommissionens udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse om Sydkorea.
 

Tilstrækkelighedsafgørelsen vil - når den er endeligt vedtaget - betyde, at Sydkorea bliver et sikkert tredjeland, og at man dermed som dataansvarlig og databehandler kan overføre personoplysninger til Sydkorea uden et overførselsgrundlag.

EDPB har den 27.september 2021 vedtaget en udtalelse om udkastet til tilstrækkelighedsafgørelsen, du kan læse her.

Tilstrækkelighedsafgørelser 

Databeskyttelsesforordningen giver mulighed for, at EU-Kommissionen kan træffe en såkaldt tilstrækkelighedsafgørelse, hvis beskyttelsesniveauet for personoplysninger i et tredjeland i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i EU/EØS efter databeskyttelsesforordningen. I daglig tale kaldes lande, som er omfattet af en tilstrækkelighedsafgørelse, for ”sikre tredjelande”.

EU-Kommissionen har på den baggrund lavet et udkast til en tilstrækkelighedsafgørelse, som fastslår, at Sydkorea har sikret et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Helt lavpraktisk betyder det, at man som dataansvarlig eller databehandler - når tilstrækkelighedsafgørelserne er vedtaget - kan overføre personoplysninger til Sydkorea uden at skulle tilvejebringe et overførselsgrundlag.

Læs mere

Du kan læse mere om tilstrækkelighedsafgørelser og tredjelande i Datatilsynets vejledning om overførsel af personoplysninger til tredjelande her.