EDPB-nyt

EDPB vedtager vejledning om brug af adfærdskodekser som overførselsgrundlag

Dato: 24-02-2022

Vejledningen, som EDPB vedtog endeligt på plenarmødet den 22. februar 2022, skal præcisere anvendelsen af artikel 40, stk. 3 i databeskyttelsesforordningen og give praktisk vejledning om brugen af adfærdskodekser som overførselsgrundlag.

Vejledningen blev vedtaget til høring af EDPB den 7. juli 2021 og har været i offentlig høring frem til den 1. oktober 2021. I forbindelse med den offentlige høring indkom 10 høringssvar fra erhvervsorganisationer og organisationer inden for forskningsområdet og cloud-sektoren. Flere oplyste, at de allerede var i færd med at udarbejde adfærdskodekser. Høringssvarene indeholdt enkelte bemærkninger og ønsker til vejledningens indhold, men fremstod overvejende positive. Der var bl.a. stor ros til vejledningens praktiske tilgang til reglerne og muligheden for at tilpasse eksisterende adfærdskodekser til også at omfatte overførselsgrundlag.

I lyset af høringssvarene har EDPB revideret enkelte punkter i vejledningen for at sikre klarhed og overensstemmelse med eksisterende EDPB-vejledninger og overførselsgrundlag. Vejledningen er nu endeligt vedtaget.

Vil du vide mere?

Du finder EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.

Du finder vejledningen om brug af adfærdskodekser som overførelsesgrundlag her (ENG)