Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse har pålagt Europol at slette oplysninger

Dato: 11-01-2022

Den 10. januar 2022 har Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) udsendt en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at EDPS har pålagt Europol at slette oplysninger vedrørende personer, hvor det ikke er fastlagt, at der er en forbindelse til kriminel aktivitet.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at EDPS den 3. januar 2022 pålagde Europol at slette oplysninger vedrørende personer, hvor det ikke er fastlagt, at der er en forbindelse til kriminel aktivitet. Afgørelsen afslutter EDPS' undersøgelse af Europol, der blev iværksat i 2019

Europol er et EU-agentur, der støtter og styrker indsatsen fra medlemsstaternes kompetente myndigheder og deres gensidige samarbejde om at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, terrorisme og andre former for alvorlig kriminalitet, der berører to eller flere medlemsstater. Som en del af dette arbejde modtager Europol oplysninger om personer, som indgår i datasæt fra de retshåndhævende myndigheder i medlemsstaterne. Det følger af Europol-forordningen, at Europol kun må behandle oplysninger om personer, hvor det er klarlagt, at der er en forbindelse til kriminel aktivitet f.eks. mistænkte og vidner.

EDPS fører tilsyn med, at Europols behandling af personoplysninger overholder Europol-forordningen, mens det er de nationalt udpegede tilsynsmyndigheder, som fører tilsyn med, at myndighederne i medlemsstaternes behandling af personoplysninger er lovlig, herunder videregivelse til Europol.

Du kan læse EDPS' pressemeddelelse her.

Du kan også læse afgørelsen fra EDPS her og EDPS' FAQ om afgørelse her.