EDPB har vedtaget en vejledning om retten til indsigt

Dato: 18-01-2022

På plenarmødet den 18. januar 2022 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd en vejledning om retten til indsigt efter databeskyttelsesforordningens artikel 15.

Der er tale om en grundig vejledning om retten til indsigt, som bl.a. kommer ind på, formålet med retten til indsigt, rækkevidden af retten til indsigt, de supplerende informationer den dataansvarlige skal give om behandlingen, hvordan de dataansvarlige kan give indsigt og undtagelser til retten til indsigt.

Derudover indeholder vejledningen også en række eksempler og et flowchart over, hvordan en anmodning om indsigt håndteres.

Vejledningen er vedtaget med henblik på offentlig høring, hvorefter Det Europæiske Databeskyttelsesråd vil vedtage den endelige version af vejledningen.

Du kan læse mere om høringen, hvordan du afgiver høringssvar og konkrete tidsfrister på EDPB’s hjemmeside.

Læs mere

Du finder EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.

Vejledning om retten til indsigt efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 vil kunne findes her i nyheden, så snart EDPB har offentliggjort vejledningen.