EDPB-nyt

Fælles udtalelse om sundhedsdata og 'European Health Data Space Act'

Dato: 14-07-2022

På et plenarmøde den 12. juli 2022 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) en fælles udtalelse om 'European Health Data Space Act'.

European Health Data Space Act er en del af EU’s datastrategi og har til hensigt at skabe en regulering af et sundhedsspecifikt fælles europæisk datarum med det formål at:

  • styrke individets ret til kontrol over egne sundhedsdata,
  • styrke brug og deling af sundhedsdata med henblik på bedre levering af sundhedsydelser- og behandling, forskning, innovation og politikudformning, og
  • sætte EU i stand til fuldt ud at udnytte det potentiale, som ligger i sikker udveksling, brug og genanvendelse af sundhedsdata både nationalt og på tværs af landegrænser.

Behov for yderligere afklaring

EDPB og EDPS har i sin fælles udtalelse bl.a. problematiseret, at European Health Data Space Act tillader deling og genanvendelse af mange forskellige kategorier af sundhedsdata (såkaldt sekundær brug af data), der potentielt kan afsløre meget følsomme oplysninger om enkelpersoner, til mange forskellige og brede formål.

European Health Data Space Act komplementerer på flere områder databeskyttelsesforordningen, men EDPB og EDPS mener, at der er behov for yderligere afklaring af samspillet mellem European Health Data Space Act og databeskyttelsesreglerne, således at lovbestemmelserne ikke giver anledning til fejlfortolkninger, der potentielt kan sænke beskyttelsesniveauet for de registrerede EU-borgere.

Succes afhænger af en effektiv beskyttelse 

EDPB og EDPB vurderer, at succesen af European Health Data Space Act vil afhænge af et solidt retsgrundlag for behandling af personoplysninger, etablering af en stærk datastyringsmekanisme og effektive garantier for beskyttelse af fysiske personers rettigheder og interesser, der er i fuld overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Læs EDPB's og EDPS' fælles udtalelse her

Læs EDPB's pressemeddelelse fra plenarmødet her