EDPB-nyt

EDPB vedtager vejledning om brug af certificering som overførselsgrundlag

Dato: 16-06-2022

Vejledningen, som EDPB nu har vedtaget med henblik på offentlig høring, skal give praktisk vejledning om brugen af certificering som overførselsgrundlag.

GDPR muliggør brugen af certificeringsordninger som grundlag for overførsel af personoplysninger til et tredjeland eller en international organisation (artikel 46, stk.2 litra f).

Vejledningen, som EDPB nu har vedtaget med henblik på offentlig høring, skal præcisere anvendelsen af denne mulighed og give praktisk vejledning om brugen af certificering som overførselsgrundlag.

EDPB har tidligere udgivet generelle vejledninger om certificering og akkreditering under databeskyttelsesforordningen. Den nye vejledning fokuserer derfor på de specifikke aspekter, som vedrører anvendelsen af certificering som et overførselsgrundlag.

Formålet er at give praktisk vejledning til aktører på området og at tilføje de ekstra elementer, som skal tages i betragtning i forbindelse med overførsler.

Vejledningen ledsages af et bilag med eksempler på supplerende foranstaltninger i situationer, hvor certificering anvendes som overførselsgrundlag.

Vejledningen vil nu blive sendt i offentlig høring, hvorefter EDPB i lyset af de indkomne høringssvar vil vurdere behovet for eventuelle ændringer, før vejledningen endeligt kan vedtages.

Vil du vide mere? 

Læs pressemeddelelsen fra plenar-mødet den 14.-15. juni 2022 her

Find vejledningen om brug af certificering som overførselsgrundlag (guidelines on certification as a tool for transfers) her.

 

 

Hvad er en certificering?

En certificering er en form for blåstempling af, at en virksomheds eller myndigheds behandling af personoplysninger lever op til nogle specifikke krav i en bestemt certificeringsordning.

Med en certificering følger et certifikat, som kan være med til at demonstrere, at virksomheden eller myndigheden overholder reglerne for databeskyttelse, når de behandler personoplysninger. Det gælder over for tilsynsmyndigheder som Datatilsynet, såvel som over for borgere og eventuelle andre interessenter. 

Læs EDPB's vejledning om certificering her