EDPB-nyt

Fælles udtalelse fra EDPB og EDPS om European Data Act

Dato: 05-05-2022

På et plenarmøde den 4. maj 2022 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) en fælles udtalelse om ”European Data Act”.

European Data Act er en del af den europæiske datastrategi, der har til formål at gøre EU førende som et digitalt og datadrevet samfund. Strategien skal bl.a. bidrage til at skabe nogle gunstige rammer for, at flere data – herunder personoplysninger og andre former for data – bliver stillet til rådighed og kan anvendes af virksomheder og myndigheder. Det sker i praksis ved at fastsætte bestemte regler for, hvem der må få adgang til at anvende specifikke data – og til hvilke formål.

Data Act kommer til at finde anvendelse på en bred vifte af produkter og tjenester, som kan behandle forskellige kategorier af personoplysninger.

Anbefalinger til en effektiv databeskyttelse

EDPB og EDPS har i sin udtalelse bl.a. problematiseret, at eftersom Data Act ikke udelukker visse typer af data fra dets anvendelsesområde, kan data, der afslører følsomme oplysninger om enkeltpersoner, potentielt blive genstand for datadeling mv.

Data Act indeholder henvisninger til databeskyttelsesforordningen, men EDPB og EDPS mener, at der er behov for nogle yderligere garantier, der kan sikre en optimal beskyttelse af personoplysninger i praksis. EDPB og EDPS kommer derfor også med en række anbefalinger til, hvordan de databeskyttelsesretlige principper, garantier og forpligtelser kan gøres mere effektive.

EDPB og EDPS finder det endvidere nødvendigt med yderligere specifikationer for behandling af personoplysninger i Data Act, særligt hvis forslagets tekst risikerer at give anledning til fejlfortolkninger, der potentielt kan sænke beskyttelsesniveauet for de registrerede EU-borgere.

Du kan læse pressemeddelelsen fra plenarmødet her.