EDPB-nyt

Ny fælleseuropæisk bødevejledning

Dato: 16-05-2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har vedtaget en fælleseuropæisk bødevejledning, som bl.a. skal bidrage med en mere detaljeret angivelse af beregningsmetoden og –fremgangsmåden samt give nogle indikationer på et bødeudgangspunkt for overtrædelser af forskellig grovhed.

På plenarmødet den 12. maj 2022 vedtog det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en ny fælleseuropæisk bødevejledning, Guidelines on the calculation of administrative fines under the GDPR.  Vejledningen er udarbejdet i gruppen Task Force Fining under EDPB, og Danmark har været medforfatter.

EDPB har tidligere udarbejdet retningslinjer for anvendelsen af administrative bøder for overtrædelse af GDPR, og har i forlængelse heraf arbejdet på at uddybe disse retningslinjer ved også at give vejledning til selve bødeberegningen.

Bødevejledningen præsenterer en mere detaljeret angivelse af beregningsmetoden og -fremgangsmåden og giver nogle indikationer på et bødeudgangspunkt for overtrædelser af forskellig grovhed.

Bødevejledningen lægger sig op ad den beregningsmodel, som blev præsenteret i Datatilsynets bødevejledning for udmåling af bøder til virksomheder i januar 2021.

Vil du vide mere?

Læs pressemeddelelsen fra plenarmødet den 12. maj 2022 her.