EDPB-nyt

Nye EDPB-anbefalinger om bindende virksomhedsregler i høring

Dato: 21-11-2022

De nye anbefalinger om bindende virksomhedsregler er i høring frem til den 10. januar 2023.

På plenarmødet i november vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) nye anbefalinger om bindende virksomhedsregler (også kaldet BCR – Binding Corporate Rules), som nu er sendt i høring.

Datatilsynet har igennem sin deltagelse i den relevante arbejdsgruppe under EDPB bidraget til arbejdet med de nye anbefalinger, som er rettet mod koncerner og grupper af virksomheder, som vil ansøge om godkendelse af bindende virksomhedsregler.

De nye anbefalinger er i høring frem til den 10. januar 2023. Giv dine input til anbefalingerne her.

Hvad er bindende virksomhedsregler?

Bindende virksomhedsregler er et sæt regler om beskyttelse af personoplysninger, som en virksomhed etableret i EU kan anvende som gyldigt overførselsgrundlag ved overførsel af personoplysninger til andre dele af koncernen eller andre virksomheder i en gruppe af foretagender, der udøver en fælles økonomisk aktivitet.

Bindende virksomhedsregler skal godkendes af den kompetente tilsynsmyndighed, som normalt vil være tilsynsmyndigheden i den medlemsstat, hvor koncernens hovedvirksomhed ligger. Der er mange faktorer, der har betydning for, hvor lang tid godkendelsesproceduren tager, men det er ikke unormalt, at det tager omkring 1½ år.

Læs mere om godkendelsesproceduren her