Besøg af delegation til Schengen-evaluering

Dato: 03-10-2022

I dag har Datatilsynet taget imod en delegation bestående af repræsentanter fra forskellige EØS-lande og fra EU-Kommissionen, som bl.a. skal evaluere, hvordan Datatilsynet lever op til sin tilsynsforpligtelse med databeskyttelsesreglerne på Schengen-området.

I dag har Datatilsynet taget imod en delegation bestående af repræsentanter fra forskellige EØS-lande og fra EU-Kommissionen.

Delegationen skal bl.a. evaluere, hvordan Datatilsynet lever op til sin tilsynsforpligtelse med databeskyttelsesreglerne på Schengen-området, herunder Schengen-informationssystemet (SIS) og Visuminformationssystemet (VIS).

Delegationen er i Danmark hele ugen og skal desuden på besøg hos bl.a. Rigspolitiet og Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Formålet med evalueringen er at sikre, at Schengen-reglerne bliver anvendt effektivt, konsekvent, rettidigt og gennemsigtigt af Schengen-medlemsstaterne, samtidig med at der opretholdes et højt niveau af gensidig tillid mellem medlemsstaterne.

Schengen-samarbejdet og Datatilsynets rolle

Schengen-informationssystem (SIS)

Som et led i Schengen-samarbejdet om et fælles område uden indre grænser samarbejder medlemslandene samtidig om kriminalitetsbekæmpelse og kontrol ved de ydre grænser via bl.a. et fælles informationssystem (SIS), som indeholder personoplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med, at de danske myndigheder med adgang til systemet overholder en række regler i den forbindelse.

Læs mere om SIS her.

Visuminformationssystemet (VIS)

For at håndtere ansøgninger om visa til kortvarige ophold inden for Schengen-landene er der oprettet et centralt register over visumansøgernes fingeraftryk og ansigtsbilleder i EU. Datatilsynet fører tilsyn med, at myndighederne overholder en række regler i den forbindelse,

Læs mere om VIS her