Internationalt nyt

EDPB vedtager brev til Europa-Kommissionen om harmonisering af administrative procedureregler

Dato: 11-10-2022

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har vedtaget et brev til Europa-Kommissionen med en liste over administrative procedureregler, som kan harmoniseres yderligere for at bidrage til en mere effektiv anvendelse af GDPR.

På plenarmødet den 10. oktober 2022 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) et brev som skal sendes til Europa-Kommissionen. Brevet opstiller en liste over administrative procedureregler, som kan harmoniseres yderligere for at bidrage til en mere effektiv anvendelse af GDPR.

Brevet er en udmøntning af et af de konkrete tiltag, som EDPB blev enige om på EDPB-topmødet i Wien i april 2022, og som skal forbedre og styrke det fælleseuropæiske samarbejde, så en ansvarlig anvendelse af europæernes personoplysninger også bliver sikret i fremtiden.

Brevet adresserer bl.a. de forskelle der kan være fra medlemsstat til medlemsstat vedrørende partsstatus og rettigheder, proceduremæssige frister, formelle krav til klager og tilsynsmyndighedernes efterforskningsmæssige beføjelser.

 

Læs EDBP's pressemeddelelse fra plenarmødet her.

EDPB's brev til Europa-Kommissionen kan læses her.