EDPB’s bidrag til evaluering af GDPR

Dato: 15-12-2023

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har offentliggjort sit bidrag til den igangværende evaluering af databeskyttelsesforordningen.

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har offentliggjort deres bidrag til evalueringen af databeskyttelsesforordningen (GDPR). 

EDPB konstaterer indledningsvist, at anvendelsen af databeskyttelsesforordningen de første fem og et halvt år har været en succes. Databeskyttelsesforordningen har styrket, moderniseret og harmoniseret de databeskyttelsesretlige principper på tværs af EU, samtidig med at lande uden for EU kigger på databeskyttelsesforordningen som en model, når de skal revidere deres egne retlige rammer eller vedtager databeskyttelseslovgivning for første gang.

EDPB er overbevist om, at et effektivt samarbejde mellem nationale datatilsyn bidrager til en fælles databeskyttelseskultur og en konsistent håndhævelsespraksis. Databeskyttelsesforordningen har potentiale til at nå et sådant mål, men det kræver mere harmonisering. EDPB hilser derfor EU-Kommissionens forslag til forordning om supplerende procedureregler for håndhævelse af databeskyttelsesforordningen velkommen.

EDPB bemærker, at der er store udfordringer forude. Det teknologiske landskab er i konstant udvikling, og nye teknologier opstår regelmæssigt. Databeskyttelsesforordningen gælder fuldt ud for nye teknologier og indeholder regler, der fremmer innovation og samtidig sikrer beskyttelse af personoplysninger. EDPB og de nationale tilsynsmyndigheder vil derfor fortsætte med at vejlede om de fremspirende teknologier og følge den lovgivningsmæssige udvikling nøje.

Databeskyttelsesrådet opfordrer dog EU-lovgiverne samt EU-Kommissionen til at arbejde hen imod større klarhed og ensartethed med hensyn til de nye roller og beføjelser, som tilsynsmyndighederne og EDPB har fået tildelt i henhold til ny lovgivning, og til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at tilsynsmyndighederne og EDPB har tilstrækkelige ressourcer.

EDPB anerkender, at databeskyttelsesforordningen har været en udfordring for mindre dataansvarlige, navnlig SMV-segmentet. EDPB og de nationale datatilsyn er derfor fast besluttet på at fortsætte med at hjælpe SMV’erne på vej til at kunne leve op til reglerne i databeskyttelsesforordningen.

EDPB ser positivt på anvendelsen af databeskyttelsesforordningen, og EDPB mener ikke, at der er et behov for at revidere lovgivningsteksten på nuværende tidspunkt.

EDPB’s bidrag indeholder udover EDPB’s udtalelse endvidere besvarelser fra alle de nationale datatilsyn til en række spørgsmål stillet af EU-Kommissionen til databeskyttelsesforordningens kapitel V om overførsler til tredjelande og kapitel VII om samarbejde og sammenhæng.

Vil du vide mere?

Læs EDPB's pressemeddelelse (på engelsk)