Nye resolutioner fra Global Privacy Assembly

Dato: 09-11-2023

På det årlige møde i Global Privacy Assembly, som blev afholdt den 15.-20. oktober 2023, blev der vedtaget en række resolutioner vedrørende bl.a. kunstig Intelligens i forbindelse med ansættelse og brug af sundhedsdata til forskningsformål.

Den 45. Global Privacy Assemply (GPA) blev afholdt i Bermuda den 15.-20 oktober 2023.

GPA er et globalt forum, som har til formål at fremme samarbejdet mellem nationale databeskyttelsesmyndigheder bl.a. gennem vedtagelse af rapporter og resolutioner om aktuelle databeskyttelsesemner. Udkast til rapporter, resolutioner mv. forberedes inden vedtagelsen på det årlige møde i en række arbejdsgrupper bestående af repræsentanter fra de nationale databeskyttelsesmyndigheder.

GPA vedtog på mødet resolutioner om kunstig intelligens i forbindelse med ansættelse, behandling af sundhedsdata til forskningsformål, globale databeskyttelsesstandarder, oprettelse af et GPA-bibliotek med vejledning og fortolkning af centrale databeskyttelsesprincipper, generiske systemer for kunstig intelligens, nedsættelse af en arbejdsgruppe om intersektionel kønsperspektiv inden for databeskyttelse og om forslag til en GPA privatlivs- og menneskerettighedspris.

Der blev også vedtaget en resolution om GPA’s strategiske fokusområder for 2023-2025, hvor der bl.a. vil være fokus på de registreredes rettigheder og styrkelse af databeskyttelsesmyndigheders kapacitet.

Her kan du se de vedtagne resolutioner.