En dansk stemme i arbejdet med internationale overførsler

Dato: 11-10-2023

En af Datatilsynets dygtige medarbejdere er blevet koordinator for en central arbejdsgruppe i Det Europæiske Databeskyttelsesråd.

Fuldmægtig i Datatilsynet Anna Carolina Jensen er blevet udnævnt som koordinator for International Transfers Expert Subgroup (ITS-gruppen), en arbejdsgruppe under Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB).

”Jeg føler mig heldig! Det er virkelig et privilegie at få lov til at være en del af EDPB-maskineriet og sammen med de dygtige kolleger fra sekretariatet og de andre europæiske tilsyn arbejde for en fælles forståelse af reglerne om internationale overførsler i GDPR. Her kan man på allernærmeste hold følge udviklingen, når europæisk databeskyttelsesret rammer international politik,” fortæller Anna Carolina Jensen.

ITS-gruppen er bl.a. med til at skrive EDPB’s udtalelser om EU-Kommissionens udkast til tilstrækkelighedsafgørelser og standardbestemmelser og varetager arbejdet med at godkende en række andre overførselsgrundlag, herunder bindende virksomhedsregler (BCR). Gruppen udarbejder også anbefalinger og vejledninger om anvendelsen af overførselsreglerne og forholder sig løbende til nye problemstillinger på området.

De to koordinatorer fra det franske og det danske datatilsyn arbejder tæt sammen med EDPB-sekretariatet og har ansvaret for at organisere gruppens arbejde, lede de månedlige møder og holde styr på aktuelle opgaver, diskussioner og dokumenter under udarbejdelse i gruppen.  Selve skrivearbejdet er fordelt på mindre drafting teams, hvis arbejde præsenteres og drøftes på møderne i den samlede arbejdsgruppe, hvor alle nationale datatilsyn og EDPS er repræsenteret. Når der kan opnås enighed om et udkast, forelægges det for det øverste niveau i EDPB til godkendelse og vedtagelse.

Datatilsynet prioriterer det fælleseuropæiske samarbejde og ønsker at deltage aktivt og kvalificeret i dette arbejde. Overførsler af personoplysninger til lande uden for EU er et vigtigt element i vores digitale infrastruktur og en forudsætning for international handel og samarbejde. ITS-gruppens arbejde med forståelsen af reglerne om overførsler i GDPR har derfor stor praktisk betydning - også for danske virksomheder og myndigheder.