Fælles udtalelse fra EDPB og EDPS: Rammerne for den digitale euro

Dato: 18-10-2023

På et plenarmøde den 17. oktober 2023 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) og Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse (EDPS) en fælles udtalelse vedrørende forordningsforslaget om indførelse af den digitale euro.

I takt med øget digitalisering og stigende onlinekøb i Europa, bruger folk kontanter mindre og benytter i høj grad de forskellige betalingsmidler, der tilbydes i EU. Dette har skabt et behov for en bred og tilgængelig form for centralbankpenge, der er tilpasset den digitale tidsalder og kan fungere som et alternativ til kontanter. Den digitale euro vil således være et supplement til kontanter og have status som lovligt betalingsmiddel. Samtidig sigter den mod at bidrage til et mere konkurrencedygtigt og innovativt europæisk marked.

Forordningen har til formål at indføre og regulere de væsentlige aspekter af den digitale euro, som vil blive udstedt af Den Europæiske Centralbank. Forordningen fastsætter således de retlige rammer for en fremtidig digital euro.

EDPB og EDPS’ fælles udtalelse

EDPB og EDPS anerkender flere forhold ved forslaget, herunder bl.a., at den digitale euro ikke er tænkt som en erstatning for kontanter, men derimod som et supplement, hvor brugere altid vil have mulighed for at anvende begge betalingsformer. Derudover glæder det EDPB og EDPS, at der i forslaget er indtænkt høje standarder for privatlivets fred og databeskyttelse.

I deres udtalelse fremhæver EDPB og EDPS dog også en række bekymringer vedrørende databeskyttelse, der gerne skal behandles i forslaget. Adresseres disse ikke, kan der være en risiko for, at borgernes tillid til den fremtidige digitale euro undermineres.

Forslaget lægger bl.a. op til, at der kan etableres et fælles adgangspunkt med henblik på at sikre, at den enkeltes beholdning af digitale euros ikke overstiger det tilladte. Udtalelsen indeholder på den baggrund et ønske om en mere detaljeret beskrivelse af behandlingsaktiviteten og anmoder om yderligere præcisering af nødvendigheden og proportionaliteten af denne behandling.

Vil du vide mere?

Læs EDPB og EDPS’ fælles udtalelse her.

Læs EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet her.