EDPB og EDPS giver bemærkninger til skabelon for beskrivelse af teknikker til profilering af forbrugere

Dato: 21-09-2023

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har under plenarmødet den 19. og 20. september 2023 ved-taget en række bemærkninger til en skabelon for beskrivelse af teknikker til profilering af forbrugere med henblik på at skabe mere fokus på de databeskyttelsesretlige aspekter.

Datatilsynet deltager i Task Force for Competition and Consumer Law, som beskæftiger sig med sammenspillet mellem de databeskyttelsesretlige regler og konkurrencereglerne. Taskforcen blev oprettet på baggrund af vedtagelsen af forordningen om digitale markeder og en dom fra EU-Domstolen (C-252/21), hvor det blev bestemt, at konkurrencemyndigheder kan træffe beslutninger om databeskyttelsesretlige spørgsmål, når dette sker i forbindelse med vurderingen af en virksomheds mulige misbrug af en dominerende stilling.

Taskforcen har nu, på vegne af EDPB, udarbejdet bemærkninger til EU-Kommissionens udkast til skabelon til beskrivelse af teknikker til profilering af forbrugere. Udbydere af centrale platformstjenester er årligt forpligtet til at indsende en sådan beskrivelse til EU-Kommissionen i henhold til forordningen om digitale markeder. Beskrivelserne kan bruges til at identificere databeskyttelsesretlige problemstillinger ved profileringsteknikkerne. EU-Kommissionen er forpligtet til at dele disse beskrivelser med EDPB.

Bemærkningerne indeholder generelt et ønske om mere detaljerede beskrivelser, hvor udbyderne har mere fokus på de databeskyttelsesretlige aspekter, når de anvender profileringsteknikker. Bemærkningerne pointerer, at udbyderne bør give uddybende oplysninger om kategorier af personoplysninger, behandlingsaktiviteter, hjemmel, foranstaltninger i forhold til de registreres rettigheder og en beskrivelse af de fornødne garantier, som udbyderne har foretaget.

Læs mere

Læs bemærkningerne til skabelonen her