EDPB vedtager udtalelse om ‘consent or pay’-løsninger

Dato: 17-04-2024

Det Europæiske Databeskyttelsesråd har vedtaget en udtalelse om løsninger, hvor brugeren enten kan give samtykke til behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring eller betale penge for adgang til en service.

På plenarmødet den 16.-17. april 2024 vedtog Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en udtalelse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 64, stk. 2 om store onlineplatformes brug af ‘consent or pay’-løsninger. Datatilsynet i Danmark har fulgt udtalelsens tilblivelse tæt og har gjort sin indflydelse gældende undervejs.

Anmodningen om udtalelsen blev fremsat af datatilsynene i Norge, Holland og Tyskland (Hamborg). Det skete i lyset af EU-Domstolens dom i sagen C-252/21, Meta Platforms Inc. m.fl., og på baggrund af, at flere tilsyn i EU/EØS-lande havde vedtaget nationale retningslinjer for mindre virksomheders brug af disse løsninger.

EDPB’s udtalelse

I udtalelsen adresserer EDPB, hvordan de såkaldte ’consent or pay’-løsninger kan implementeres af ’store onlineplatforme’ på en måde, der overholder kravene til et gyldigt, og navnlig frivilligt, samtykke. Kort fortalt består ’consent or pay’ i, at den registrerede tilbydes et valg med hensyn til at få adgang til den dataansvarliges online service. Ofte består valget i, at den registrerede enten kan give samtykke til behandling af personoplysninger til brug for adfærdsbaseret markedsføring - eller betale et pengebeløb for adgang til den pågældende service. Det er også omdrejningspunktet for denne udtalelse.

I udtalelsen definerer EDPB, hvad der skal forstås ved henholdsvis ’consent or pay’-løsninger, ’adfærdsbaseret markedsføring’ og ’store onlineplatforme’. I sin konklusion understreger EDPB vigtigheden af, at platformen – i overensstemmelse med princippet om ansvarlighed – skal kunne dokumentere, at alle kravene til et gyldigt samtykke er opfyldt.

Læs mere

Læs EDPB’s udtalelse.

Læs EDPB’s pressemeddelelse fra plenarmødet.