Ny strategi for EDPB er vedtaget

Dato: 18-04-2024

Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) har vedtaget en ny strategi, der lægger de overordnede linjer for de kommende fire år. Danmark har været med til at skrive udkastet til den nye strategi sammen med andre af medlemslandene.

EDPB har på et møde 16.-17. april vedtaget en strategi for årene 2024-2027. Ligesom den tidligere strategi, der gjaldt for 2021-2023, er der tale om en "high level"-strategi, der ikke går i detaljen, men derimod har som mål at sætte en overordnet retning.

Medarbejdere fra Datatilsynet i Danmark har været blandt penneførerne på det udkast, som nu er vedtaget. Strategien består af fire hovedsøjler, der fremhæver de vigtigste mål. Hver af søjlerne indeholder tre nøgleaktiviteter, som skal gennemføres for at nå målene.

De fire hovedsøjler er:

  • Enhancing harmonisation and promoting
  • Reinforcing a common enforcement and culture and effective cooperation
  • Safeguarding data protection in the developing digital and cross-regulatory landscape
  • Contributing to the global dialogue on data protection

EDPB kommer til årligt at følge op på indfrielsen af strategiens mål i årsberetningerne.

Du kan læse hele EDPB's strategi for 2024-2027 her.