Nordisk møde

Datatilsynene i de nordiske lande underskriver erklæring om bl.a. børn og online gaming

Dato: 03-06-2024

På det årlige møde mellem de nordiske tilsyn blev der bl.a. vedtaget en erklæring med en række fælles mål og for landenes databeskyttelsesarbejde.

I sidste uge har repræsentanter for datatilsynene i de nordiske lande været samlet i Oslo til det årlige nordiske møde.

Møderne bidrager til et stærkt nordisk samarbejde om databeskyttelsesretlige problemstillinger –­ og de danner grobund for mere erfaringsudveksling, konkrete samarbejdsprojekter og gensidig inspiration mellem tilsynsmyndighederne.

Traditionen tro blev der udarbejdet en fælles erklæring, som opsummerer drøftelser og konkrete fokuspunkter - i år bl.a. om kunstig intelligens, EU’s digitale pakke og fastsættelse af bøder for overtrædelse af databeskyttelsesreglerne. Derudover vedtog de nordiske tilsynsmyndigheder et sæt fælles principper, som skal styrke databeskyttelsen af børn i forbindelse med online gaming.

Du kan læse erklæringen her.