EDPB offentliggør rapport om ChatGPT

Dato: 28-05-2024

I sidste uge vedtog og offentliggjorde Det Europæiske Databeskyttelsesråd (EDPB) en rapport om Taskforce ChatGPT’s arbejde. Rapportens konklusioner er foreløbige, da de forskellige europæiske tilsyns sager mod ChatGPT endnu ikke er afsluttet.

EDPB besluttede sidste år at nedsætte en taskforce til håndtering af udveksling af oplysninger og fremme af samarbejdet vedrørende eventuelle foranstaltninger, der træffes af de europæiske tilsynsmyndigheder over for ChatGPT. Datatilsynet har deltaget i taskforcen siden oprettelsen, men har ikke selv åbnet en sag mod ChatGPT.

Taskforcen har nu udarbejdet en rapport, som indeholder de indledende konklusioner fra de undersøgelser, som er foretaget af flere europæiske tilsyn. Idet sagerne mod ChatGPT endnu ikke er afsluttet, er konklusionerne i rapporten kun foreløbige.

Rapporten skelner mellem ChatGPT’s indsamling af træningsdata, ”forbehandling” af data (herunder filtrering), træning, ”prompts” og output og træning af ChatGPT med ”prompts”.

Rapporten gennemgår herefter de principper, som skal overholdes ved hvert af ovennævnte stadier af ChatGPT’s behandling af data, herunder lovlighed, rimelighed, gennemsigthed, rigtighed samt de registreredes rettigheder.

Siden taskforcens oprettelse har virksomheden etableret sig i Irland, hvorfor Irland på nuværende tidspunkt er ledende tilsynsmyndighed for ChatGPT.

Rapporten kan læses her på EDPB’s hjemmeside.